Profil ahmadparwis891

Nama:Ahmad parwis
Email:ahmadparwis77@gmail.com
Info: sekolah: Taruna Tekno Nusantara Jl. karya jaya no: 198 medan johor